Kaj je psihološko svetovanje?

Večina ljudi je že izkusila situacije, ko jim je v težavah pogovor s prijateljem ali bližnjim olajšal stisko in vodil do sprememb v reševanju problema. Podobno so mnogi v svojem življenju doživeli pomembne dogodke, na podlagi katerih so spremenili življenjske odločitve ter razvili nove vzorce doživljanja in vedenja. Profesionalno psihološko svetovanje ima s tovrstnimi izkušnjami in neformalnimi oblikami pomoči mnogo skupnega, od njih pa se razlikuje v tem, da je psihološko svetovanje znanstveno utemeljena disciplina, ki temelji na specifičnih teorijah, metodah in tehnikah.

Vsak od nas v vsakodnevnem življenju in delu uporablja svetovalne veščine, vendar pa zahteva psihološko svetovanje posebno formalno strokovno izobrazbo in usposobljenost.

Z izrazom psihloško svetovanje označujemo strokovno obravnavo psihičnih težav s psihološkimi metodami. V svetovalnem procesu se psihične težave obravnavajo znotraj svetovalnega odnosa med strokovno usposobljenim svetovalcem in klientom v stiski, pri čemer svetovalec uporablja specifične svetovalne metode z namenom, da bi izboljšal klientovo psihično stanje, notranje doživljanje, samopodobo, vedenje in mu pomagal k pozitivnemu osebnostnemu razvoju ter izboljšanju kvalitete življenja. V svetovalnem procesu lahko posameznik osvoji veščine, ki mu bodo v prihodnosti olajšale spoprijemanje z različnimi življenjskimi situacijami in problemi.

Psihološko svetovanje poteka tako, da v začetku obravnave strokovnjak in klient jasno opredelita klientov problem in si skupaj zastavita cilje, ki jih želita s svetovanjem doseči. Vloga klienta v svetovalnem procesu je, da skozi pogovor razkriva svoje misli in občutke, ki so vezani na problem ter da se na ta način s samim seboj in s svojimi težavami aktivno ukvarja. Svetovalec ga pri tem na različne načine podpira pri razmišljanju o sebi in raziskovanju problema. Tako se lahko klient razbremeni čustvene stiske ter pridobi tudi nova spoznanja o svojem delovanju in o problemu, ki ga želi rešiti.

Program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski financirajo: