Kaj je psihoterapija?

Beseda terapija izhaja iz grške besede therapeia, ki pomeni zdravljenje. V dobesednem prevodu torej psihoterapija pomeni zdravljenje duše. Sodobna definicija pa psihoterapijo opredeljuje kot samostojno znanstveno-strokovno disciplino, ki se ukvarja z zdravljenjem psihičnih težav oz. motenj s psihološkimi metodami, ki jih izvaja ustrezno usposobljen in kvalificiran strokovnjak – psihoterapevt.

Psihoterapija ima daljšo zgodovino kot psihološko svetovanje, saj je stara več kot 100 let. Začetki razvoja znanstveno utemeljene psihoterapije segajo v konec 19.stoletja, ko je Sigmund Freud razvil temelje psihoanalize. Od takrat pa do danes je razvoj psihoterapije prinesel številne psihoterapevtske šole, ki temeljijo na različnih teoretičnih konceptih in metodah pomoči.
Med najpomembnejše psihoterapevtske paradigme tako danes uvrščamo psihoanalitično, vedenjsko-kognitivno, humanistično-eksistencialno ter sistemsko paradigmo. Kljub temu, da imajo vse psihoterapevtske metode isti namen, pa se z uporabo različnih metod in tehnik dosegajo različni cilji: z nekaterimi se odstranijo simptomi in spremeni vedenje, z drugimi pa se dosegajo globje spremembe v posameznikovi strukturi osebnosti.

Podobno kot se med sabo razlikujejo različne psihoterapevtske šole, pa se tudi uporabniki psihoterapije razlikujejo glede na vrsto motenj in glede na motivacijo za psihoterapevtsko obravnavo.

Program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski financirajo: