V čem se svetovanje razlikuje od psihoterapije?

  • psihoterapevtska edukacija zahteva od strokovnjakov daljše usposabljanje
  • psihoterapevtske obravnave so ponavadi daljše in bolj poglobljene od svetovalnih obravnav. Nekatere oblike psihoterapije se osredotočajo na težje oblike psihičnih motenj ter na razkrivanje globokih in nezavednih vplivov na posameznikov način funkcioniranja.
  • psihološko svetovanje se ukvarja s problemi prilagajanja ter je usmerjeno na aktualne probleme v posameznikovem življenju. Cilji psihološkega svetovanja pa so naravnani na sprejemanje zavestnih odločitev za spremembo in osebnostno rast.
  • psihoterapija se pogosteje povezuje z dejavnostjo specialistov, ki delujejo znotraj zdravstvenega sistema (klinični psihologi, psihiatri), medtem ko je svetovanje povezano s področji izven zdravstva (svetovalne službe v šolah, centrih za socialno delo, podjetjih ipd.)

    Sana Čoderl, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski financirajo: