Samospoštovanje za dobro počutje

Samospoštovanje je lastno prepričanje o sebi in vrednotenje sebe kot človeka. Izraža stališča odobravanja ali zavračanja samega sebe. Kaže, v kolikšni meri je človek prepričan o samem sebi, da je sposoben, pomemben, uspešen ter vreden spoštovanja. Na samospoštovanje pomembno vplivata dve področji človekovega življenja. Prvo področje zajema osebne zmožnosti, drugo pa videz, značaj in odnose z drugimi ljudmi.

Spoštovanje samega sebe je torej na eni strani odvisno od sposobnosti, veščin in talentov, ki jih vsak človek ocenjuje pri samemu sebi, na drugi strani pa od privlačnosti, značajskih lastnosti in odnosov z drugimi ljudmi. Bolj kot je človek uspešen v izpolnjevanju nalog, ki si jih zastavlja, večji bo njegov občutek lastne učinkovitosti in moči in bolj kot se čuti sprejetega s strani drugih ljudi, močnejša bodo pozitivna občutja do samega sebe. Večja kot sta občutek neuspeha pri opravljanju nalog in občutek nesprejetosti s strani drugih ljudi, bolj silita človeka v prepričanje, da je nesposoben, šibek in nevreden. Samospoštovanje je torej lahko visoko ali nizko. Nizko samospoštovanje se kaže v mislih in izjavah o samem sebi (v samokritiki, dvomu v sebe), v občutkih žalosti, jeze, krivde in zaskrbljenosti ter v slabšem telesnem počutju (pomanjkanju energije, napetosti) ter lahko negativno vpliva na različne vidike človekovega življenja: na šolo, službo, medosebne odnose, aktivnosti v prostem času. Visoko samospoštovanje pa se kaže v skrbi zase, v zaupnem in intimnem prijateljstvu, pri upoštevanju in izpolnjevanju lastnih potreb in v asertivnih veščinah kot so vztrajanje, zavrnitev zahtev, pogajanje, sprejemanje in dajanje kritike.

Vedeti moramo, da imamo vsi ljudje svoje prednosti in pomanjkljivosti. Pomembno je, da oboje sprejmemo brez neprimerne lastne kritike ter ohranimo prepričanje v to, da si zaslužimo dobre stvari in zaupamo v svoje sposobnosti. Zgodi pa se, da zaradi določenih okoliščin, v katerih se znajdemo, in vztrajnih negativnih občutkov o sebi, ne vemo več, kako naprej. V tem primeru se lahko obrnemo na svetovalce na Centru za psihološko svetovanje Posvet.

Jana Smolič

Objavljeno: Dobro jutro, 5.7.2008

Program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski financirajo: