Odnos do alkohola

V pogovorih, ki se dotikajo uživanja alkoholnih pijač, pogosto naletimo na izraze, kot so zmerno pitje, kulturno pitje, pitje po pameti, preudarno pitje in podobno. Zastavimo si vprašanje, kaj je to »zmerno pitje«. Je to morda kozarec vina ali pa morda eno pivo? Je pomembna tudi časovna razporeditev? Kaj si pod tem izrazom predstavljajo naši prijatelji, sodelavci? Kaj je to »kulturno pitje«? Ali to pomeni, da znamo postreči alkoholno pijačo v pravem kozarcu ali pa je to izbira prave pijače k določeni vrsti jedi? Je lahko »kulturno pitje« pogojeno tudi s količino popitega alkohola?

Iz vsega tega lahko vidimo, da gre predvsem za subjektivne izraze, ki odražajo le odnos posameznika in njegove okolice do rabe alkohola. Če bi ljudi razdelili po njihovem odnosu do alkohola, bi poleg skrajnih skupin (abstinenti in odvisni od alkohola) dobili še več vmesnih skupin, v katerih se vidijo zmerni pivci. Pričakujemo lahko, da bo tudi med tistimi, ki so danes še zmerni pivci, v prihodnosti določeno število ljudi imelo probleme zaradi alkohola in postalo celo odvisnih.

Izraz »pitje z nizko stopnjo tveganja«, pomeni uživanje omejenih količin alkohola v določenem časovnem obdobju. Količine so odvisne od starosti, spola in zdravstvenega stanja posamezne osebe.

Priporočila so naslednja:

  • za moške ne več kot 14 enot na teden in ne več kot štiri enote ob eni priložnosti,
  • za ženske ne več kot 7 enot na teden in ne več kot tri enote ob eni priložnosti,
  • za osebe nad 65 let ne več kot eno enoto na dan.

Slovenska enota »merica« vsebuje približno 10 gramov alkohola (1dcl vina ali 2,5 dcl piva ali 0,3 dcl žgane pijače). Oseba naj vsaj dva do tri dni v tednu ne pije alkoholnih pijač. Za nekatere skupine ljudi je pomembno, da sploh ne pijejo alkoholnih pijač (otroci, mladostniki, nosečnice, osebe odvisne od alkohola ali drugih drog).

Poleg nadzora nad količino popitega alkohola je za preudarno pitje pomembno tudi to, da oseba ne pije alkoholnih pijač v duševni stiski, ob duševnih in telesnih obolenjih, kadar jemlje zdravila in v okoliščinah, ko je potrebna popolna treznost.

Če je pri osebi že prišlo do odvisnosti od alkohola, le to lahko obvlada tako, da povsem opusti pitje alkoholnih pijač ali, kot pravimo, da naj abstinira od alkohola. V kolikor je oseba v dilemi glede svojega odnosa do alkohola ali kadar ne uspe vzpostaviti in vzdrževati abstinence, je pomembno, da si poišče strokovno pomoč.

Anka Gorše Goli, prof. soc. ped., družinska terapevtka

Objavljeno: Dobro jutro, 19.4.2008

Program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski financirajo: