Šolanje in zaposlitev

Sodoben način življenja z vse hitrejšim tempom, neprestanimi spremembami in vedno večjimi zahtevami v veliki meri vpliva na potek šolanja in zaposlitvene poti. Poklicna pot, ki je bila včasih začrtana že z izbiro šolanja, se je v modernem času bistveno spremenila. Nič več ni določeno vnaprej. Vse se spreminja. Stari poklici izginjajo, pojavljajo se vedno novi. Znanje, ki ga osvojimo v času šolanja ne zadošča za uspešno delo v poklicu. Predstavlja le osnovo, ki bo omogočala pridobivanje izkušenj in novih znanj. Vsa ta nedoločenost in neprestane spremembe so vir stisk, ki jih posameznik doživlja v svojem poklicnem življenju, od šolanja do upokojitve.

Čustvene stiske se lahko pojavijo že pri izbiri najprimernejše šole, pa naj gre za vpis na srednjo, višjo ali visoko šolo. Mladi (in njihovi starši) se sprašujejo: Ali je šola primerna zame, ali bom zmogel, me bodo sprejeli, ali bom po končanem šolanju dobil (pravo) zaposlitev?

Ob iskanju najprimernejše šole lahko pod vplivom staršev in vrstnikov ali pa pod vplivom družbenega mnenja o »dobrih šolah«, premalo upoštevajo svoje lastne talente, svoje ambicije in želje. Rezultat take odločitve se pogosto pokaže že med šolanjem in vpliva na slabše šolske uspehe, včasih pa posamezniki šele pri iskanju zaposlitve ugotovijo, da so »zgrešili poklic«.

Dobro poznavanje sebe, svojih potencialov in svojih ambicij in seveda poznavanje šolskih programov lahko vsakemu mlademu človeku olajša odločitev za šolanje.

Še večje stiske se pojavijo pri iskanju prve zaposlitve: Ali naj sprejmem vsako zaposlitev, tudi če mi ni všeč? Naj raje počakam na svojo sanjsko zaposlitev?

Ko smo že zaposleni, pa se lahko srečamo z vrsto težav. Preobremenjenost na delovnem mestu, prevelika odgovornost, neustrezni odnosi, strah pred izgubo zaposlitve, nezadovoljstvo s kariero in strokovnim razvojem.

Ker se vse to dogaja v obdobju, ko smo na višku svojih moči, smo pogosto prepričani, da moramo vse te težave razrešiti sami in se ne zavedamo, da bi jih ob primerni strokovni podpori lahko rešili hitreje in še bolj uspešno.

Program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski financirajo: