Categories
2023 Vse

PRIJAVE na izobraževanje za psihološko svetovanje klientom v duševni stiski

Julija in avgusta organiziramo usposabljanje za svetovalce v mreži psiholoških svetovalnic Posvet in za delo v sprejemni pisarni Ljubljana in Celje

V Centru za psihološko svetovanje Posvet se bo JULIJA 2023 začelo izobraževanje za bodoče svetovalce.

Izobraževanje bo potekalo ob ponedeljkih, izjemoma tudi nekaj petkov in sobot dopoldne, vsebovalo pa bo 16 predavanj in 12 skupinskih delavnic z igranjem vlog in učenjem praktičnih veščin svetovanja. Vsebina predavanj bo pestra: od tehnik dela z ljudmi v stiski, vzpostavljanja odnosa s klientom, o pomoči samomorilno ogroženim posameznikom, o depresivnosti, tesnobi, žalovanju, o prepoznavanju začetkov psihotičnega doživljanja, motnjah hranjenja, nasilju v družini in še marsičem.

Izobraževanje bo organizirano za svetovanje mladostnikom, za svetovanje odraslim ter za delo v sprejemni pisarni v Ljubljani in Celju.

V prijavi se prosim opredelite s katerimi klienti bi delali.

Predavatelji bodo izkušeni strokovnjaki, ki že dolga leta delajo v praksi. Izobraževanje v okviru programa Psihološko svetovanje v duševni stiski financira Ministrstvo za zdravje, zato je udeležba brezplačna. Ob koncu kandidat prejme potrdilo za uspešno opravljeno izobraževanje, če seveda zadosti zahtevanim kriterijem (80% udeležba, aktivno sodelovanje v skupinah,….). Pogoj za udeležbo je kandidatova 7. stopnja izobrazbe, magisterij iz psihologije ali katere podobnih humanističnih in medicinskih smeri ali to, da bo v kratkem magistriral na eni od teh smeri. Po uspešno opravljenem izobraževanju bodo novi svetovalci lahko delali v mreži svetovalnic in v sprejemni pisarni Centra za psihološko svetovanje Posvet.

Pred začetkom izobraževanja vam bomo poslali vprašalnik, ki ga boste izpolnili in vrnili na isti naslov.

Prijavo z življenjepisom in dokazili o zaključeni izobrazbi pošljite na info@posvet.org najkasneje do 30.6.2023.

Program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski financirajo: