Ob življenju v dvoje

Ljudje večinoma živimo v nekih povezavah. Običajno smo povezani v parih, družinah ali večjih skupnostih. Par je najpogostejša oblika sožitja, običajno sestavljen iz moškega in ženske, včasih je istospolen, včasih sestavljen iz različnih generacij (starš – otrok, stari starš – vnuk), včasih živita skupaj dva, ki si delita prostor, naloge, interese in stroške, pa nista par v klasičnem pomenu besede. Vedno pa življenje v paru zahteva prilagajanje, usklajevanje, popuščanje, upoštevanje drugega, pa tudi borbo za lastne pravice in mesto v paru. Vse to je včasih naporno, zahteva veliko volje, energije in prizadevanja z obeh strani. Včasih paru to uspeva, včasih se zatakne, pa se spet poravna, včasih pa ne gre več in pari se razidejo. V različnih obdobjih življenja prihaja v paru do raznovrstnih sprememb, drugačnih zahtev do partnerja, razočaranj, napetosti, različnih interesov, lahko netolerantnosti. Poleg notranjih sprememb med partnerjema vplivajo nanju tudi zunanje okoliščine kot so povečanje družine zaradi rojstva otrok, vzgoja in odraščanje otrok, pa ekonomski in socialni vplivi, kar je povezano z različnimi problemi in napetostmi in se lahko stopnjuje do prave krize v odnosu. Včasih pride do tako hudih napetosti med partnerjema, da jih ne znata več rešiti sama. Prepiri se vrstijo, lahko prihaja celo do nasilja – besednega ali telesnega. Oba v paru trpita, se vrtita v krogu, ponavljata vedno iste zahteve do drugega, ne vidita več, kako bi rešila njun odnos.

V taki situaciji, ko ne gre več naprej, vendar pa si partnerja želita spremeniti in izboljšati težko situacijo, je potrebna pomoč, običajno pomoč strokovnjaka, ki je izkušen v svetovanju zakonskim parom in družinam.

Na Centru za psihološko svetovanje – Posvet, Tržaška 132 v Ljubljani, vam nudijo tovrstno pomoč. Ta je lahko individualna, v paru ali v skupini več parov, ki drug drugemu in s pomočjo dveh strokovnjakov pomagajo najti poti iz labirinta partnerskih težav.

prof. dr. Onja Tekavčič Grad
specialistka klinične psihologije in družinska psihoterapevtka

(objavljeno v Dobro jutro, 17.1.2009)

Program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski financirajo: