O svetovanju

Psihološka obravnava pri starejših
V klinično psihološki praksi se večina psiholoških pristopov k obravnavi starostnika ne razlikuje bistveno od pristopov, ki so uspešni pri mlajših ljudeh, obstajajo pa neke posebnosti, tako kot obstajajo tudi specifične težave, ki so značilne samo za tretje življenjsko obdobje.Glavna pristopa, vezana na razvojno obdobje starejših oseb, sta spominjanje in pregled življenja…. Preberite več


Katere svetovalne in psihoterapevtske pristope poznamo?
Znotraj svetovanja in psihoterapije obstajajo različne paradigme oz. šole, ki jih lahko razdelimo v naslednje široke skupine: psihoanalitična, humanistično-eksistencialna, kognitivno-vedenjsko in sistemska paradigma. … Preberite več


V čem se svetovanje razlikuje od psihoterapije?
Psihoterapevtska edukacija zahteva od strokovnjakov daljše usposabljanje psihoterapevtske obravnave so ponavadi daljše in bolj poglobljene od svetovalnih obravnav. Nekatere oblike psihoterapije se osredotočajo na težje oblike psihičnih motenj ter na razkrivanje globokih in nezavednih vplivov na posameznikov način funkcioniranja…. Preberite več


Pri kakšnih problemih lahko psihološko svetovanje pomaga?
Psihološko svetovanje se uporablja kot pomoč pri reševanju človekovih vsakodnevnih problemov, težavah s sprejemanjem pomembnih življenjskih odločitev, obvladovanju prehodnih in zmernih depresivno-anksioznih motenj ter premagovanju psiholoških ovir za normalno in relativno zadovoljno funkcioniranje v življenju. … Preberite več


Kaj je psihološko svetovanje?
Večina ljudi je že izkusila situacije, ko jim je v težavah pogovor s prijateljem ali bližnjim olajšal stisko in vodil do sprememb v reševanju problema. Podobno so mnogi v svojem življenju doživeli pomembne dogodke, na podlagi katerih so spremenili življenjske odločitve ter razvili nove vzorce doživljanja in vedenja. … Preberite več


Kaj je psihoterapija?
Beseda terapija izhaja iz grške besede therapeia, ki pomeni zdravljenje. V dobesednem prevodu torej psihoterapija pomeni zdravljenje duše. Sodobna definicija pa psihoterapijo opredeljuje kot samostojno znanstveno-strokovno disciplino, ki se ukvarja z zdravljenjem psihičnih težav oz. motenj s psihološkimi metodami, ki jih izvaja ustrezno usposobljen in kvalificiran strokovnjak – psihoterapevt. … Preberite več


Svetovanje in dajanje nasvetov
V izvornem pomenu se beseda svetovanje nanaša na dajanje nasvetov in napotkov, vendar pa je sodoben pomen svetovanja drugačen od prvotnega. Svetovanje je namreč oblika pomoči, ki ne temelji na dajanju nasvetov, ampak podpira človeka v iskanju lastnih rešitev…. Preberite več

Program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski financirajo: