Delovanje

OSNOVNE INFORMACIJE:

Slovensko združenje za preprečevanje samomora deluje na podlagi statuta.

Seznam ključnih zaposlenih:

SAMO MIRT KAVŠEK, univ. dipl. prav., predsednik združenja

ANAMARIJA ZAVASNIK, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., podpredsednica združenja

dr. MIRJANA RADOVANOVIČ, dr. med., spec. psihiatrije, strokovna vodja Zahod

prim. NUŠA KONEC JURIČIČ, dr. med., spec. javnega zdravja, strokovna vodja Vzhod

MOJCA VATOVEC, dr. vet. med., psihoterapevt, poslovna vodja

SARA ŠOBER PERDAN, univ. dipl. teol., vodja sprejemne pisarne

KATJA KURNIK, mag. prof. soc. ped., projektna vodja

Upravni odbor:

Smiljana Dragar, Samo Mirt Kavšek, Nuša Konec Juričič, Janja Milič, Anamarija Zavasnik, dr. Mirjana Radovanovič, Mojca Vatovec, Onja Tekavčič Grad.

Nadzorni odbor:

Klemen Lamut, Roman Korenjak, Tatjana Penšek Slivar

Disciplinska komisija:

Alenka Klemenčič, Dragana Glišovič Meglič, Nilvesa Fajić Berginc

Pritožbeni postopek

Izpolnjen Pritožbeni list oddate v sprejemni pisarni ali pošljete po pošti, obravnavali ga bomo na nadzornem svetu, predsednica društva bo odgovorila v osmih dneh.

Klienti imajo na voljo vpis v knjigo vtisov – pritožb in pohval, ki jih obravnavamo sproti. Knjiga je na voljo našim uporabnikom v čakalnici, kjer čakajo na začetek svetovanja.

VSEBINSKA POROČILA:

Vsebinsko poročilo za leto 2023

Načrt dela za leto 2024

FINANČNA POROČILA:

Financerji z več kot 10% deležem so:

1. Ministrstvo za zdravje:

181.788,38 € (program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski),

400.000,00 € (program Psihološko svetovanje za mladostnike in mlajše odrasle od 14 do 29 let v duševni stiski)

2. Mestna občina Ljubljana: 64.500,00 €

3. FIHO fundacija: 35.490,46 €

Za delovanje porabimo: 47.220,00 €

Stroški zaposlenih: 194.659,46 €

Stroški za zunanje izvajalce: 205.363,07 € (podjemne pogodbe), 106.003,83 € (s.p.)

Najemnine: 18.616,10 €

Razmerje med najnižjo, povprečno in  najvišjo plačo je 1 : 1,6 : 2,2. Program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski financirajo: