Pomen komunikacije ker pogovor rešuje

Ste že kdaj pomislili, da je vzrok temu, da s sogovornikom/co ne zmoreta razrešiti konflikta v tem, da on ali ona ne sliši, kar bi mu/ji radi povedali ali morda samine izrazite dovolj jasno in enoznačno, kar bi si želeli? Pogosto pozabljamo na pomen, ki ga ima lahko na naše počutje in reševanje konfliktov v medosebnih odnosih komunikacija – bodisi besedna ali nebesedna

Komunikacija pomeni vsako izmenjavo sporočil med osebami. Sporočila niso le besede, ki jih izgovorimo; s svojim nebesednim vedenjem lahko na odnose vplivamo veliko bolj kot z besedami. Tudi kadar užaljeno molčimo, sogovorniku/ci nekaj sporočamo.

Raziskovalci in terapevti opažajo, da so mnoge stiske ljudi pri razreševanju problemov v družini ter drugih medsebojnih odnosih povezane ravno s komunikacijski vzorci. Ti so v veliki meri priučeni in izhajajo iz naših izkušenj bližnjih odnosov s pomembnimi osebami v otroštvu. Zato se nam lahko zgodi tudi, da si zavestno želimo eno, s svojim vedenjem in reagiranjem pa se zdi, kot da sporočamo povsem nekaj drugega. Bolj učinkovite komunikacije se z zavedanjem in prakso lahko naučimo.

Kot pravi Brajša: »Komunikacija je dvorezen meč: lahko združuje, lahko pa tudi odtujuje, lahko rešuje probleme, lahko pa nerešene probleme še bolj zaplete, lahko razsvetli, lahko pa še bolj zamegli, marsikaj lahko razjasni, marsikaj pa lahko zavije v še večjo temo, nasprotne strani lahko zbliža, lahko pa jih še bolj spre med seboj, ljudi lahko osreči, lahko pa jih še bolj onesreči.«

Pogovor omogoča tudi boljši vpogled in razumevanje problema ali konflikta. Včasih zmoremo to storiti s pomočjo bližnjih, drugič nam pri tem lahko pomaga strokovno usposobljeni svetovalec.

Urška Arnautovska, univ. dipl. psih.

Objavljeno v: Dobro jutro, marec 2007

Program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski financirajo: