Ženske in dobro počutje

Danes je znano, da moramo ženske za zagotavljanje svojega dobrega počutjaposkrbeti za več različnih področij življenja. Najprej moramo paziti na dnevni ritem, naša telesa imajo rada rutino, da počnemo iste stvari vsak dan ob istem času, kar je pomembno predvsem za spanje in prehranjevanje (približno ob istih urah vsak dan). Pomembno je, da smo telesno aktivne, ni pa nujno, da se pri tem mučimo, že hoja je dovolj. Med dovoljenimi drogami se najpogosteje srečujemo s kofeinom in alkoholom, ki imata dokazan vpliv na motnje razpoloženja in spanja, izogibati se moramo prevelikim količinam. O škodljivosti kajenja se na tem mestu ne bomo ustavljali. Veliko lahko dame naredimo tudi na področju življenjskih stresov – to so lahko trenutni (enkratni stres, npr. ločitev) ali pa ponavljajoči (prevelika količina dela, zahteve s strani družinskih članov, npr. zahtevni otroci, skrb za ostarelega starša). Vsak stres po svoje je zahteven, lahko pa se seštejejo in imajo pomemben vpliv na razpoloženje.

Za zmanjšanje stresa poglejmo najprej, katera so tista področja, ki nas v stres spravljajo. Poskusimo najti načine, kako bi jih zmanjšale. Verjetno se nekaterih ne da zmanjšati, a stres bo na splošno manjši, če bomo uredile druga področja. Lahko vprašamo druge ljudi, kako se sami soočajo z različnimi področji stresa. Lahko poskušamo stres videti tudi v drugi luči. Npr. stresna situacija je: ”Veliko ljudi v službi hoče, da kaj naredim za njih, nekateri bodo jezni, ker ne bom mogla vsem pomagati.” Drug pogled na situacijo, v obliki komplimenta, bi bil: ”Toliko ljudi želi, da jim pomagam, zgleda, da sem dobra pri svojem delu.”Na razpoloženje lahko gospe vplivamo tudi tako, da kontroliramo socialne faktorje. Gre za tri pomembna področja: intimni odnosi – s partnerjem, odnosi na delovnem mestu in vsi drugi socialni odnosi – s prijatelji, sosedi… Potrebno je negovati vsa tri področja in ne prenašati težav iz enega področja na drugega (npr. če smo nezadovoljne v službi – se jezimo na domače).

Katja Belšak, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije

Dobro jutro, marec 2008

Program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski financirajo: