Pomoč staršev ob šolskem neuspehu

Bliža se konec šolskega leta, ki ga verjetno nestrpno pričakujejo vsi: učenci, učitelji in starši. V primeru, ko je otrokov učni uspeh v skladu s pričakovanji (tako staršev, kot otroka samega), je to prijetno obdobje, ko si lahko družina privošči nekaj več sprostitve, prijetnega druženja s prijatelji, športnih aktivnosti in ukvarjanja z različnimi hobiji. Kadar pa je spričevalo slabše, je to čas napetosti in tesnobe. Najbolj za otroke, ki včasih skušajo ocene zamolčati in skrivati, da se tudi njim samim ne bi bilo potrebno soočiti z bolečo resnico, da niso bili uspešni. Starši, ki sproti spremljajo učni uspeh in so z ocenami seznanjeni, se skupaj z otroci »pripravljajo« na sprejetje neugodne novice. Slabši uspeh jih ne preseneti.

Ob razočaranju nad šolskim uspehom otroka lahko starši reagirajo z jezo in očitki, usmerjenimi bodisi na otroka ali pa na učitelje. Pogosto pa se za takšno reakcijo skrivajo občutki krivde, da so namenili otroku premalo pozornosti. Razmišljanja o razlogih nizkih šolskih ocen lahko postanejo vzrok za prepire med staršema; zgodi se, da starša obtožujeta drug drugega, da se je drugi premalo ukvarjal z otrokom in/ali da je otroku slab vzgled, otrok pa s svojo stisko ostaja osamljen, prepuščen sam sebi in svojim problemom. Doživlja, da je sedaj kriv celo razdora med staršema.

Situacijo lahko obrnemo v pozitivno smer, če skušamo otroku ob prvem soočanju z neuspehom pokazati konstruktivne možnosti reševanja problemov. Otroci se, tako kot tudi odrasli, z večjo motivacijo posvečajo tistim dejavnostim, kjer so uspešni. Zelo težko pa se lotijo učenja, če imajo občutek, da snovi ne razumejo, da je učnega gradiva preveč in da kljub intenzivnejšem učenju ne bodo dosegli pozitivne ocene. Zato je pomembno, da jim starši pomagajo s konkretnimi nasveti glede načina učenja ali pa jim ponudijo pomoč izkušenega učitelja. Vzpodbude in sodelovanje bodo za otroke večja motivacija, kot pa omejevanje in grožnje s kaznovanjem. S pogovorom o lastnih neuspehih in porazih v času šolanja in na poklicnem področju lahko starši zmanjšujejo strah in negotovost otroka v času, ko se srečuje z dodatnimi preizkusi znanja in popravnimi izpiti. Včasih se tudi starši znajdejo v stiski ali pa je otrok zaradi neuspeha tako prizadet, da njihova pomoč ni dovolj; koristno je, da se odločimo za obravnavo pri strokovnjaku.

Izboljšanje uspeha bo otroku predstavljalo pozitivno čustveno izkušnjo, da z vztrajnostjo in aktivnostjo težave lahko premaguje; pomagalo mu bo, da tudi kasneje v življenju ob problemih ne bo »vrgel puške v koruzo«.

Anka Zavasnik, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije

Objavljeno: Dobro jutro, 7.6.2008

Program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski financirajo: