Težave v medosebnih odnosih

Sodelovanje, komuniciranje, vzpostavljanje odnosov in razreševanje konfliktov so veščine, ki so danes potrebne veliko bolj kot v preteklosti. Veliko je poklicev, kjer je vzpostavljanje odnosov in sodelovanje z različnimi ljudmi temelj uspešnega dela. Prav tako pa tudi v privatnem življenju opažamo, da se srečujemo z zelo različnimi ljudmi. Nekateri svet vidijo čisto drugače kot mi, imajo druge vrednote in živijo drugačen stil življenja. Vse to lahko zaplete naše odnose in povzroča težave v sodelovanju in komuniciranju: v družini se ne moremo sporazumeti glede odločitev, ki zadevajo vse člane; v partnerskem odnosu se jezimo, ker smo premalo upoštevani; pri prijateljih nas motijo različni načini njihovega vedenja; v službi postavljajo pred nas nerazumne zahteve ali nam ne izkazujejo spoštovanja, ki si ga zaslužimo; sodelavci nas ne cenijo dovolj…

Ko se znajdemo v težavnih odnosih, ki porajajo neprijetne občutke, nezadovoljstvo, jezo, užaljenost, umik v molčanje, napetost ali občutek, da naših sporočil drugi ne razume, začnemo tako situacijo doživljati kot vir čustvenih stisk.

Največkrat skušamo svoje nezadovoljstvo in neprijetne občutke razrešiti z reševanjem situacij in problemov, ki so te občutke povzročili. Pri tem naši sogovorniki in mi sami največkrat uporabljamo enake vzorce vedenja, kot so bili tisti, ki so pripeljali do težav v odnosu. Tak odziv običajno le poglobi našo stisko in ne razreši težav, lahko pa privede celo do prekinitve odnosa. To je lahko olajšanje ali pa vir nove čustvene stiske.

Problemom in težavnim odnosom se v življenju se ne moremo izogniti, lahko pa vsaj na nekatere pogledamo drugače in s strokovno pomočjo pridobimo veščine, ki nam bodo pomagale do uspešnejšega sporazumevanja in sodelovanja.

Program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski financirajo: