Categories
2022 Vse

PRIJAVE na usposabljanje za psihološko svetovanje klientom v duševni stiski

V Centru za psihološko svetovanje Posvet organiziramo izobraževanje za bodoče svetovalce, ki se bo začelo 4. aprila 2022 v Ljubljani, Tržaška 132 in bo predvidoma končano 27. 6. 2022. Rok prijave do 1.3.2022.

Obveščamo zainteresirane kolege – univ. dipl. psihologe, mag. psihologije, absolvente in študente zadnjega letnika magisterija iz psihologije – da v Centru za psihološko svetovanje Posvet organiziramo izobraževanje za bodoče svetovalce, ki se bo začelo 4. aprila 2022 v Ljubljani, Tržaška 132 in bo predvidoma končano 27. 6. 2022.

Izobraževanje bo potekalo ob ponedeljkih, izjemoma tudi dva petka in soboto dopoldne, vsebovalo pa bo 16 predavanj in 12 skupinskih delavnic z igranjem vlog in učenjem praktičnih veščin svetovanja. Vsebina predavanj bo pestra: od tehnik dela z ljudmi v stiski, vzpostavljanja odnosa s klientom, o pomoči samomorilno ogroženim posameznikom, o depresivnosti, tesnobi, žalovanju, o prepoznavanju začetkov psihotičnega doživljanja, motnjah hranjenja, nasilju v družini in še marsičem.

Del predavanj bo skupnih, del pa usmerjenih bodisi v delo z odraslimi, bodisi v delo z mladostniki, saj se bodo udeleženci opredelili, s katero starostno skupino bodo na Posvetu delali. Predavatelji bodo izkušeni strokovnjaki, ki že dolga leta delajo v praksi. Izobraževanje v okviru programa Psihološko svetovanje v duševni stiski financira Ministrstvo za zdravje, zato je udeležba brezplačna. Ob koncu kandidat prejme potrdilo za uspešno opravljeno izobraževanje,  če seveda zadosti zahtevanim kriterijem (80% udeležba, aktivno sodelovanje v skupinah,….). Pogoj za udeležbo  je kandidatova 7. stopnja izobrazbe, magisterij iz psihologije ali katere podobnih humanističnih smeri ali to, da bo v kratkem magistriral na eni od teh smeri. Po uspešno opravljenem izobraževanju bodo novi svetovalci lahko delali v mreži 21-ih svetovalnic Centra za psihološko svetovanje Posvet.

Ker smo zaradi epidemije covida morali začetek izobraževanja prestavljati, smo v časovni stiski in vas prosimo, da se prijavite najkasneje do 1. 3. 2022 na e-naslov: info@posvet.org.

Če bo kandidatov več, kot jih bomo lahko sprejeli, bomo upoštevali vrstni red prijav.

Po prijavi vam bomo poslali vprašalnik, ki ga boste izpolnili in vrnili na isti naslov.

Podrobnejše informacije o delu Posveta si lahko preberete na www.posvet.org

Veselimo se sodelovanja z vami!

Prof.dr. Onja Tekavčič Grad, univ.dipl.psih., spec.klin.psih.,

Vodja izobraževanja

Program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski financirajo: