Categories
2023 Vse

Poročilo o delu v letu 2022

V letu 2022 smo pomagali skupno 1979 uporabnikom v individualnem svetovanju ter 3364 uporabnikom na dežurnem telefonu in/ali mailu. Svetovanja smo opravljali v 18 psiholoških svetovalnicah za odrasle in v 4 psiholoških svetovalnicah za mladostnike

PROGRAM ODRASLI: V obdobju od 01.01.2022 do 31.12.2022 smo v vseh svetovalnicah skupaj izvedli 5071 individualnih svetovanj in v njih pomagali 1874 uporabnikom. Na dežurnem telefonu in/ali mailu pa smo z razbremenilnim pogovorom ali krizno intervencijo in napotitvijo pomagali vsaj 3186 uporabnikom.

PROGRAM MLADOSTNIKI: V obdobju od 01.01.2022 do 31.12.2022 smo v vseh svetovalnicah skupaj izvedli 498 individualnih svetovanj za mlade in v njih pomagali 105 mladostnikom. Na dežurnem telefonu in/ali mailu pa smo z razbremenilnim pogovorom ali krizno intervencijo in napotitvijo pomagali vsaj 179 mladostnikom.

V sprejemnih pisarnah v Ljubljani in v Celju, ki sta namenjeni komuniciranju z uporabniki iz vse Slovenije in sprejemu (razbremenilnih) klicev, smo v letu 2022 sprejeli 6408 dohodnih klicev, opravili 4401 odhodnih klicev – od tega 449 razbremenilnih pogovorov, sprejeli in odgovorili na 733 elektronskih sporočil ter osebno sprejeli 35 nenapovedanih uporabnikov v stiski, ki smo jih bodisi naročili na svetovanje k nam ali pa napotili k drugemu strokovnjaku v zdravstveno ali socialnovarstveno mrežo.

Program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v duševni stiski financirajo: